Home > Nieuws > Nieuwsbericht
02-08-2020 Pleit voor langer uitstel terugbetaling belastingen
Pleit voor langer uitstel terugbetaling belastingen

Ondernemers moeten een langere ‘adempauze’ krijgen voor het terugbetalen van de vanwege corona uitgestelde belastingen. VNO-NCW en MKB-Nederland stelt dat die tot 1 januari 2022 zou moeten duren, zodat de belastingen vervolgens in twee tot vier jaar terugbetaald kunnen worden.  

De ondernemersorganisaties schrijven dat bij veel bedrijven op dit moment door de coronacrisis en de eerdere overheidsmaatregelen het vet helemaal van de botten is. "Bedrijven teren nog steeds zwaar op hun reserves en hebben de nodige schulden op zich moeten nemen om door de crisis te komen." Zij achten een adempauze nodig om ondernemers de ruimte te geven om écht investerend en met behoud van werk uit de crisis te komen.

Wennen aan situatie
"Ondernemers willen hun belastingen gewoon netjes betalen aan de overheid. Maar vanwege hun huidige financiële situatie en de uitzonderlijke omstandigheden waarin zij gedwongen waren hun werk stil te leggen, is het van belang dat dit op een geleidelijke manier gebeurt." Ondernemers hebben volgens VNO-NCW en MKB-Nederland tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Voor het hervatten van de reguliere belastingverplichtingen is het van belang dat eerst alle vier seizoenen zijn doorlopen,  voordat wordt gestart met terugbetaling.

Lees meer