Home > Nieuws > Nieuwsbericht
01-07-2020 Consultaties ontwerpbesluit Single Use Plastics
Consultaties ontwerpbesluit Single Use Plastics

Ontwerpbesluit single use plastics
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de voorbereiding van het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik (inwerkingtreding 3 juli 2021), en een bijbehorende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen 2014. Dit betreft Europese regelgeving (de Single use plastics richtlijn) die ook in Nederland moet worden geïmplementeerd.

Doel van de regeling
Dit ontwerpbesluit bevat een (zuivere) implementatie van de Europese Single use Plastics (SUP) Richtlijn. Het doel is met dit pakket aan maatregelen het aandeel van deze producten in het zwerfafval en in zee (plastic soep) te verminderen. De maatregelen zijn gericht op de producten die het meest worden gevonden op Europese stranden.

Consultatieronde t/m 9 augustus
Het besluit moet op 3 juli 2021 in werking treden. Iedereen kan via de internetconsultatie Ontwerpbesluit SUP tot en met 9 augustus 2020 hier reageren op alle onderdelen van het ontwerp.

Latere consultatie
Enkele bepalingen moeten nog worden uitgewerkt in een ministeriële regeling en worden pas later voor consultatie voorgelegd, namelijk:

  • het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik Artikel 5: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor tabaksproducten;
  • het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik Artikel 6: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor kunststofhoudend vistuig;
  • het Besluit beheer verpakkingen artikel 15c: gehalte aan recyclaat in drankflessen;
  • het Besluit beheer verpakkingen artikel 15d: verbod op gratis verstrekken kunststofverpakkingen voor eenmalig gebruik.

Lees hier het bericht op VNO-NCW 
Lees hier meer over de Europese richtlijn voor minder wegwerpplastic in zee (SUP-richtlijn) op Ministerie I&W
Consultatieronde t/m 9 augustus 2020