Home > Nieuws > Nieuwsbericht
18-05-2020 Online workshop - afvalplastic als grondstof – 8 juni 2020
Online workshop - afvalplastic als grondstof – 8 juni 2020

De Hogeschool Utrecht organiseert op 8 juni de online workshop 'Afvalplastic als grondstof' over het gebruik van afvalplastic in producten. De workshop is vooral interessant voor kunststofbedrijven die zelf gerecycled materiaal gebruiken of geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden hiervan.

TRANSFORM-CE project
Plastic voor eenmalig gebruik (Single Use Plastics) veroorzaakt een enorme vervuiling van onze leefomgeving. Het Europese TRANSFORM-CE project is een internationaal onderzoeksproject naar het benutten van dit afvalplastic. Wat is ervoor nodig om deze grondstoffen te gebruiken? Op welke manier kunnen bedrijven hun bedrijfsmodel aanpassen? Hoe kunnen overheden het gebruik van afvalplastic bevorderen? Er wordt onderzoek gedaan naar technische mogelijkheden en succesvolle toepassingen bij bedrijven. En er wordt achterhaald wat de behoeften zijn van bedrijven, ontwerpers en klanten om recyclaat te kunnen gebruiken in productieprocessen. Uiteindelijk is het doel bedrijven te kunnen ondersteunen in het gebruiken van plastic recyclaat in hun productieproces.

Voordelen van de online workshop
• Delen van ervaringen
• Online vernieuwen en/of verstevigen van het netwerk
• Huidige voorbeelden van succesvolle circulaire bedrijfsmodellen
• Inzicht in en delen van knelpunten en mogelijkheden
• Inzicht in mogelijkheden voor toepassing van recyclaat in productieprocessen
• Eenvoudig toegang tot project- en onderzoeksresultaten
• Mogelijkheid tot ondersteuning vanuit het TRANSFORM-CE project

Programma
• Introductie over het (onderzoek)project TRANSFORM-CE
• Best practice van een circulair bedrijfsmodel met plastic voor eenmalig gebruik
• Delen van ervaring op basis van een eigen voorbeeld/ervaring circulaire toepassing
• Workshop over organisatorische en technische belemmeringen en mogelijkheden om recyclaat te gebruiken in het productieproces:

Wat zijn typisch knelpunten en kansen?
. Knelpunten en kansen voor circulaire bedrijfsmodellen
. Knelpunten en kanen voor toepassen recyclaat
.  Inventarisatie van behoeften om te kunnen veranderen naar een circulair bedrijfsmodel

Praktische info workshop
Datum: 8 juni 2020, 14.00-16.00
Locatie: via Microsoft Teams
Organisatie: Hogeschool Utrecht
Project: Europees Interreg North-West Europe – thema ‘Resource and materials efficency’ – project TRANSFORM-CE

Meld u aan bij de Hogeschool Utrecht, Malou van der Vegt 

Informatie over het project TRANSFORM-CE 
Informatie over het thema Resource materials efficiency 
Informatie over Interreg North-West Europe