Home > Nieuws > Nieuwsbericht
11-03-2020 Green Deal Betrouwbaar bewijs toepassen kunststofrecyclaat

Betrouwbaar bewijs moet hergebruik kunststof stimuleren
In januari 2020 hebben de rijksoverheid en (internationale) marktpartijen een Green Deal gesloten om recycling van kunststof te bevorderen. Doel is een aanpak te ontwikkelen waarmee het aandeel recyclaat in tussen- of eindproducten transparant en verifieerbaar is vast te stellen. “Het is een van de stappen die we moeten zetten om de ambitie van 40% secundaire grondstoffen in 2030 te halen”, zegt Erik de Ruijter, directeur Public Affairs van mede-initiatiefnemer NRK.

In 2017 werkte de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) actief mee aan de totstandkoming van de transitieagenda Kunststoffen. Over pakweg 30 jaar wil de sector met een volledige circulaire kunststofeconomie een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Lees hier het volledige artikel  Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen kunststofrecyclaat
Downloads van de C232 - Green Deal documenten (Nederlands- en Engelstalig) - scroll naar einde pagina.

De Green Deals
In 2011 is de Green Deal-aanpak gestart. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Er zijn inmiddels al meer dan 200 Green Deals getekend.

Bronnen: Green Deals