Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Meer milieuwinst met recycling #hoedan?

Er is meer milieuwinst mogelijk uit recycling, bijvoorbeeld door een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen. Uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid kan de recyclebaarheid van producten verbeteren. Dit blijkt uit de zojuist verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’.

Een exportheffing of -verbod zou kunnen worden ingevoerd naar landen waar een groot deel van het eigen plasticafval wordt gestort of gedumpt. De kans is immers groot dat een deel van het kunststofafval dat Nederland exporteert, ook wordt gedumpt.
Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is al ingevoerd voor het recyclen van papier en huishoudelijke kunststofverpakkingen. Ook voor het recyclen van textiel bereidt het kabinet maatregelen voor om de producenten meer verantwoordelijk te maken. Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn om lagere tarieven te vragen aan producenten en importeurs voor producten die beter recyclebaar zijn, of die voor een deel uit gerecycled materiaal bestaan.
 
Een andere oplossing om de recyclebaarheid te verbeteren is uitbreiding van statiegeld. Uitbreiding van dit systeem naar kleinere plastic flessen en blikjes kan maatschappelijk rendabel zijn. Naar de invoering van statiegeld is nader onderzoek nodig om uit te wijzen of de baten van uitbreiding naar andere kunststofwegwerpartikelen opwegen tegen de kosten. Statiegeld geeft niet alleen een prikkel om zwerfafval tegen te gaan, maar de plasticflesjes die worden ingezameld, zijn bovendien bruikbaar voor ‘hoogwaardige’ recycling.

De publicatie en het gehele persbericht kunt u hier bekijken.Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014