Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Erelidmaatschap NRK voor Joan Hanegraaf

Aftredend vicevoorzitter Joan Hanegraaf is tijdens de algemene ledenvergadering op
11 april benoemd tot erelid van de NRK. Hij krijgt het erelidmaatschap toegewezen vanwege z’n grote verdienste voor de vereniging en de branche in het algemeen. Hanegraaf is ruim tien jaar actief geweest als bestuurder, waaronder acht jaar als voorzitter.

   

In aanwezigheid van de enthousiaste leden kreeg Hanegraaf de bij het erelidmaatschap behorende speld en 3D-artefact uitgereikt uit handen van voorzitter Jac. Gofers. Die prees Hanegraaf om zijn enorme inzet, werklust en de behaalde resultaten. “Joan is een strategisch denker, die vasthoudend is en concreet op doelen stuurt. Hij heeft ervoor gezorgd dat het bestuur een directe binding heeft gekregen met de verschillende branches en de aangesloten bedrijven. Onder zijn leiding is het aantal leden fors gegroeid. Daarnaast heeft de NRK zich verder ontwikkeld in de rol van dienstverlener richting onze leden en als vertegenwoordiger van onze zeer diverse rubber- en kunststofindustrie.”

Inzetten op communicatie
Zelf kijkt de directeur van Oerlemans Packaging met veel plezier terug op zijn bestuursperiode bij de NRK. “Ik ben dankbaar voor de prettige samenwerking met de bestuursleden, medewerkers, leden en partners. In deze roerige tijd kan de NRK niet zonder samenwerking. Daarom is het heel goed dat de samenwerking met PlasticsEurope Nederland de afgelopen jaren geïntensiveerd is. Samen staan we aan de basis van Rethink. Het initiatief om als branche actief te praten over onze industrie, de juiste boodschappen uit te dragen en zo de dialoog aan te gaan met de belangrijkste stakeholders. Communicatie is jarenlang mijn stokpaardje geweest. Met Rethink gaan we succes delen in plaats van alleen te reageren op incidenten. Daar ben ik erg blij om.”


Joan Hanegraaf krijgt het speldje, behorende bij het erelidmaatschap, opgespeld door voorzitter Jac. Gofers (rechts).Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014