Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Is aanleg van zonnepanelen met SDE subsidie voor u interessant?

Een groeiend aantal leden koopt al jaren gezamenlijk elektriciteit en gas in. Daarmee realiseren zij een interessant inkoopvoordeel. Dat komt zowel door het behaalde gezamenlijke volume, als door het feit dat zij hun kennis bundelen en daarbij ondersteund worden door een deskundig adviseur van Energie Check. Alle NRK-leden kunnen zich bij het collectief aansluiten.

De noodzaak om te helpen bij het voorkomen van klimaatverandering heeft geresulteerd in een nieuw initiatief. Er wordt onderzocht of de aanleg van zonnepanelen op het dak van het eigen bedrijfspand interessant  kan zijn. Dat kan met Subsidie Duurzame Energie (SDE). De deelnemers aan het NRK inkoopcollectief energie zijn inmiddels geïnformeerd.
Maar het aanbod ligt er voor alle NRK-lidbedrijven om te onderzoeken of de aanschaf van zonnepanelen met SDE-subsidie een interessante optie is. De begeleiding van uw SDE-aanvraag ligt in handen van Idriss Hassani van Energy Check, in samenwerking met bureau Indi Energie. Het vraagt van u wel een snel besluit en actie. Lees hieronder meer over alle voorwaarden of download de presentatie.

Zonne-energie ingewikkeld? Niet voor NRK-Leden
De subsidieaanvraag kan heel eenvoudig en tegen een geringe vergoeding worden verzorgd.

De belangrijkste punten:

 • Een zonnepanelen dak kan niet rendabel zonder subsidie gerealiseerd worden;
 • De subsidie loopt al jaren terug en zal de komende jaren nog verder teruglopen;
 • Het aanvragen van de subsidie verplicht de aanvrager tot niets; er is geen realisatieplicht;
 • U krijgt de mogelijkheid om binnen 1,5 – 3 jaar het project te realiseren en
 • De subsidie aanvraag kan van 15 oktober t/m 8 november worden ingediend. Daarbij geldt wel: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Energy Check en Indi Energie kunnen de subsidieaanvraag verzorgen

 • De aanvraag wordt verzorgd door Indi Energie en Energy Check.
  Na het verkrijgen van de subsidie hebben alle leden de vrijheid om zelf een leverancier van zonnepanelen uit te zoeken. Indi Energie moet wel één van de geselecteerde aanbieders zijn;
 • Indien u een andere aanbieder kiest dan Indi Energie, dan zal Indi Energie kosteloos meewerken aan het overzetten van de SDE+ subsidie op naam van een andere entiteit. Dit zal in een site-letter worden vastgelegd;
 • Indi Energie levert ook een haalbaarheidsrapport op met de belangrijkste kengetallen en
 • De kosten bedragen € 525 voor leden die in het inkoop-collectief zitten en € 750 voor de andere NRK-leden.

Hoe kan ik meedoen met deze gunstige subsidieregeling?

 • Aanmelden voor bovenstaand aanbod kan door middel van het sturen van een e-mail naar uw contactpersoon binnen Energy Check (idriss@energy-check.nl) met het verzoek om contact op te nemen aangaande de SDE+ subsidie aanvraag. Indi of Energy Check zal binnen twéé dagen telefonisch contact met u opnemen
 • Er dienen twee formulieren te worden ingevuld:
  • Eenvoudig machtigingsformulier en
  • Formulier met NAW gegevens
 • Om een substantiële kans te maken op subsidie, dienen deze twee documenten uiterlijk op donderdag 11 oktober a.s. in het bezit te zijn van Energy Check. Bij Later aanvragen daalt de kans op een positieve subsidie beschikking, na 5 november a.s. is het van de najaarsronde. Volgende kans voorjaar 2019 de subsidie de bedragen zullen ongetwijfeld lager zijn

Meer informatie:
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met Idriss Hassani van Energy Check via idriss@energy-check.nl of 06-29451669.

Voetnoot:
Erik de Ruijter: "Ik wil aan bedrijven die zonnepanelen op een eigen dak hebben of die zonnepanelen gaan laten plaatsen (met of zonder een SDE+ subsidie) om zich te melden bij de NRK."

 Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014