Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Kunststofsector omarmt initiatieven tegen zwerfafval

De Nederlandse producenten willen samen met de Nederlandse en Europese overheid en andere ketenpartijen het voortouw nemen in de strijd tegen zwerfafval. Hiertoe ontwikkelen en realiseren zij diverse initiatieven, gericht op de verdere verbetering van afvalbeheer en afvalscheiding, de inzameling, hergebruik en recycling van kunststofproducten en terugdringing van de hoeveelheid kunststof per (verpakt) product. De producenten zullen de voor- en nadelen van verschillende toepassingen in kaart brengen, zodat eventuele nieuwe richtlijnen gebaseerd zijn op feiten.

De Nederlandse kunststofsector, vertegenwoordigd door NRK en NRK Verpakkingen, reageert hiermee op de oproep van Eurocommissaris Frans Timmermans, die aan het begin van de zomer de strijd aanbond tegen de plastic soep in de oceanen. Vanuit hun visie op kwaliteit en de juiste toepassing en gebruik van plastic in ons dagelijks leven willen de makers van plastic en plastic producten meedenken met de beleidmakers in Brussel en Den Haag. NRK Verpakkingen heeft de standpunten uiteengezet in een position paper.

In een brief aan Frans Timmermans en staatssecretaris Stientje van Veldhoven stelt de sector: “We zoeken altijd naar nieuwe toepassingen van plastic. We maken meer producten en verpakkingen met minder materiaal. We ontwikkelen verpakkingen die niet gerecycled, maar direct hergebruikt kunnen worden, we herontwerpen producten die niet goed recyclebaar zijn en we ontwikkelen hernieuwbare grondstoffen en passen zoveel mogelijk recyclaat toe."

Consument helpen
De producenten zijn ook bereid de consumenten te helpen in hun pogingen om plastic te scheiden van het echte afval. Het gedrag van consumenten is een belangrijke factor, aldus de brief aan de bewindslieden. Maar het probleem van afval in ons leefmilieu dreigt nu volledig op plastic gefocust te worden. Terwijl plastic zoveel goede kanten heeft. Omdat het bijdraagt aan zaken als hygiëne en houdbaarheid van producten. Want, zo schrijven ze, “dat is het grootste voordeel van plastic: het is nooit afval, het kan altijd gerecycled worden."
Daarom is het van belang dat Europa de maatregelen uit de onlangs aangepaste kaderrichtlijn afvalstoffen volledig gaat uitvoeren. Zodat er een dekkende inzameling- en recyclingstructuur ontstaat.

Innovatieve kunststofindustrie
De brancheorganisaties onderschrijven het economisch belang van een innovatieve Europese kunststof- en recyclingindustrie. Daarom is vorig jaar in Nederland het initiatief Rethink opgezet. In Rethink werken bedrijven onderling samen aan innovatie en verbetering van producten om op termijn te komen tot een circulaire economie, waarbij de keten wordt gesloten. Door kennis en inzichten te delen, maar juist ook door met gebruikers en consumenten in gesprek te gaan over “het gebruik en recycling van plastic”.

Download hier het position paper van NRK Verpakkingen.Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014