Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Eindrapportage gebruikersgroep Nieuwe Technieken 2

Essentra, Pekago, Profextru, Schoeller Allibert, Vernay Europe en Weener Plastics hebben afgelopen periode deelgenomen aan de gebruikersgroep Nieuwe Technieken 2. De bedrijven hebben in het kader van energie-efficiëntieverbetering mooie resultaten behaald. De openbare samenvatting van de eindrapportage is nu beschikbaar.
 

 • Pekago : ledverlichting
  Het resultaat is een verhoging van het verlichtingsniveau met 100%, een betere kleurherkenning en een energiebesparingspotentieel van circa 50.000 kWh per jaar. Deze maatregel is rendabel en herhaalbaar voor veel andere bedrijven.
 • Profextru : toepassen van scrapmateriaal
  Het bedrijf past dit reeds toe, met wisselende resultaten. Het ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsbewaking van scrapmateriaal is noodzakelijk.
 • Schoeller Allibert : toepassen NUC C20 voor smeltpuntverlaging
  Er is een substantiële energiebesparing (ordergrootte 8%) behaald én verkorting van de cyclustijd. De maatregel is herhaalbaar voor meer bedrijven maar vereist onderzoek en testen voor de specifieke toepassing.
 • Vernay Europe : verbetering matrijs voor rubber compounding producten
  Het resultaat is een substantiële reductie van het uitval- c.q. afkeuringspercentage van producten met 2-3% en daardoor ook een reductie van het energiegebruik. 
 • Weener Plastics : energiebesparing door middel van het verhogen van het schroeftoerental
  Deze pilot is wel gestart, maar niet afgerond in verband met de volgorde van te nemen maatregelen.

De concrete maatregelen en besparingen per bedrijf worden niet openbaar gepubliceerd. De gebruikersgroep Nieuwe Technieken 2 is begeleid door Blue Terra Energy Experts, in opdracht van RVO. Volgens de experts hebben de geboekte resultaten zonder uitzondering herhalingspotentieel en kan de verworven kennis ook voor andere bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie worden ingezet. 
Bedrijven die meer willen weten over de resultaten of die interesse hebben om deel te nemen aan een volgende gebruikersgroep kunnen zich melden bij Martin van Dord
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014