Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Van Werven eerste met einde-afvalstatus PVC-recyclaat

Van Werven Kunststofrecycling mag zijn geproduceerde PVC-recyclaat, zoals toegepast in drielaagse rioleringsbuizen, aanmerken als einde-afval. Dat heeft het ministerie voor Infrastructuur & Waterstaat in een rechtsoordeel aangegeven. 

De einde-afvalstatus voor PVC-recyclaat is een belangrijke stap, want voor het hergebruiken van kunststofrecyclaat in het algemeen ontbreekt in de wetgeving nog de zogenaamde einde-afvalstatus. Het ontbreken hiervan bemoeilijkt de toepassing van gerecyclede kunststoffen. Wavin en Van Werven namen samen het initiatief om voor PVC-recyclaat een einde-afvalstatus aan te vragen bij Rijkswaterstaat. 

Continuïteit en besparing
Het ministerie heeft de aanvraag getoetst aan de criteria uit de Wet Milieubeheer. Het rechtsoordeel geeft aan dat het door Van Werven geproduceerde PVC-recyclaat is aan te merken als einde-afval. “Hiermee wordt aan de afzet van deze secundaire grondstof en de bijbehorende werkgelegenheid continuïteit gegeven. Tegelijkertijd realiseren we ook een besparing op CO2-emissie die vrijkomt bij de productie van primaire grondstof”, aldus Ton van der Giessen van Van Werven Plastic Recycling.

Eerste in Europa
Van Werven is hiermee het eerste recyclingbedrijf in Europa die het begrip einde-afval mag toepassen voor PVC-recyclaat. Het bedrijf recyclet harde kunststoffen van milieustraten en afvalsorteerbedrijven tot secundaire grondstof voor de Europese industrie. Harde PVC maakt een belangrijk deel uit van deze kunststof afvalstroom, die wordt afgezet bij producenten voor de productie van nieuwe rioleringsbuizen. 
De volgende stap is het aanvragen van een einde-afvalstatus voor de afzet van PVC-recyclaat in Engeland en België. Gesteund door de Green Deal North Sea Resources Roundabout die Van Werven, naast de ministeries van Nederland, België, UK en Frankrijk, mede heeft ondertekend verwacht Van Werven met deze nationale status dit versneld te kunnen realiseren.
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014