Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Transitieagenda Kunststoffen gepresenteerd

Op 15 januari zijn de transitieagenda’s gepresenteerd aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. De transitieagenda’s hebben als doel om Nederland om te vormen tot een circulaire economie. Ze zijn opgezet vanuit het grondstoffenakkoord, waar een grote hoeveelheid maatschappelijke organisaties en bedrijven zich aan heeft gecommitteerd. De NRK en PlasticsEurope Nederland hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de transitieagenda Kunststoffen. 

Volgens de Transitieagenda Kunststoffen zijn alle producten over ruim dertig jaar circulair. Ze hebben een kleine milieuvoetprint en zijn gemaakt van hernieuwbare kunststoffen van een gegarandeerde kwaliteit. Er is niet langer sprake van verbranding van plastics. Onnodig materiaalgebruik behoort tot het verleden. Met de circulaire kunststofeconomie levert de sector een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Er worden geen zorgwekkende stoffen in kunststoffen verwerkt die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid en het ecosysteem. Door het sluiten van de kunststofketen zorgen producenten, retailers én consumenten ervoor dat macro- en microplastics niet langer naar het milieu lekken.

De transitieteams hebben met elkaar een agenda opgesteld over de belangrijkste vraagstukken en plannen om de komende vier jaar aan te pakken. Een kabinetsreactie op de plannen zal voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd, waarbij het kabinet concreet zal aangeven wat zij deze kabinetsperiode willen bereiken. 

Klik op de afbeelding en download de Transitieagenda Kunststoffen:
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014