Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Geen bodemverontreiniging door rubbergranulaat

Er is tot nu toe geen bodemverontreiniging aangetroffen bij kunstgrasvelden die met rubberkorrels zijn ingestrooid. Dat blijkt uit een analyse uitgevoerd door de Vereniging Band en Milieu, van gepubliceerde documenten van gemeenten die hier in het afgelopen jaar onderzoek naar hebben laten doen. Het TV-programma Zembla suggereerde in oktober 2017 dat de inzet van rubberkorrels tot bodemverontreiniging zou leiden. Daar is dus tot nu toe door gemeenten geen enkel bewijs voor gevonden. Het RIVM is bezig een grootschaliger onderzoek op te zetten.

De Vereniging Band en Milieu, die in opdracht van de overheid de recycling van autobanden in Nederland aanstuurt, heeft alle gedurende 2017 gepubliceerde onderzoeken van gemeenten naar bodemverontreiniging onder kunstgrasvelden geanalyseerd. Het meest recente onderzoek, uitgevoerd door de gemeente Purmerend van eind december 2017, laat zien dat geen bodemverontreiniging is geconstateerd. De gemeente had het bureau KWInfra gevraagd hier onderzoek naar te doen. Dit bureau heeft twee velden en de omliggende bermen onderzocht op verontreiniging. Ook werd het grond- en drainagewater bij de velden getoetst. Noch de bodem noch het water toonde verontreiniging die herleidbaar was tot het gebruik van de rubberkorrels. Het onderzoek geeft “geen enkele aanleiding tot urgente of vergaande maatregelen op de sportcomplexen”, aldus de onderzoekers van KWInfra.Ondergrond schoon
Eerder in het afgelopen jaar meldden de gemeenten Valkenswaard, Baarn en Oosterhout dat de ondergrond van de kunstgrasvelden met rubbergranulaat schoon zijn. In Valkenswaard zijn twee velden onderzocht, in Baarn vier en in Oosterhout één. In die laatste gemeente zijn al eerder metingen gedaan, in 2008 en 2010. Ook toen werd al geconstateerd dat er geen sprake was van verontreinigingen. “Uit de monstering blijkt dat de concentratieniveaus in alle monsters lager of gelijk zijn aan de concentratieniveaus die gemeten zijn bij de laatste monitoring in 2010”, aldus de gemeente Oosterhout in een recente brief aan de gemeenteraad.

Drainagewater niet verontreinigd
In Valkenswaard is ook het drainagewater bekeken, waar door onderzoeksbureau Tritium geen verontreiniging is aangetroffen. Ook een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Utrecht naar de bodem onder een kunstgrasveld op Sportpark Maarschalkerweerd heeft plaatsgevonden, heeft geen verontreiniging van de zandlaag onder het veld laten zien. Alle aangehaalde onderzoeken uit 2017 zijn in lijn met uitkomsten van onderzoeken die in de periode 2007-2013 zijn uitgevoerd op initiatief van Vereniging Band en Milieu, op kunstgrasvelden in de gemeenten Amsterdam, Almere, Abcoude en Utrecht. Ook toen bleek dat er geen metalen in de ondergrond noch in het drainagewater van de velden terecht kwam.

Paniek
“Veel gemeenten wachten het onderzoek van het RIVM af, maar gemeenten die al wel onderzoek hebben laten doen melden allemaal dat de grond onder de met rubbergranulaat ingestrooide velden schoon is. We zien hier voor de derde keer op rij dat het programma Zembla heel veel paniek weet te veroorzaken over het rubbergranulaat, maar dat de feiten een heel ander beeld geven”, stelt Kees van Oostenrijk, bestuurder van de Band en Milieu organisatie. De Tweede Kamer heeft op 18 januari over het onderwerp rubbergranulaat en milieu gedebatteerd. 
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014