Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Veel huiswerk door Inspectie gevaarlijke stoffen

Meerdere bedrijven krijgen dit jaar bezoek van de Inspectie SZW gevaarlijke stoffen. In dat kader heeft de NRK op 17 mei de workshop 'Stoffenmanager' georganiseerd, met medewerking van Arbeidshygienisten Marije ter Horst en Nicol Pross.
 De twee Arbeidshygienisten hebben de KAM-coördinatoren geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de Arbowetgeving voor gevaarlijke stoffen. Na de behandeling van enkele praktijksituaties, zijn de deelnemers zelf ter plekke aan de slag gegaan met de Stoffenmanager. Verschillende branches binnen de NRK hebben inmiddels wel generieke lijsten opgesteld. Het werk begint dan echter pas. Bedrijven moeten blootstellingsberekeningen of metingen verrichten. Zo kunnen zij bepalen of de mate waarin werknemers zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen onder de grenswaarde ligt.

Problemen melden
Uit de discussies tijdens deze middag is gebleken dat verschillende NRK-bedrijven inmiddels al gecontroleerd zijn. De aanpak van de Inspectie SZW varieert van zeer grondig tot uitstel in verband met afwezigheid van de KAM-coördinator. Geen van de bezochte bedrijven heeft voor 100% voldaan aan de Arbowetgeving en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven krijgen na drie maanden nog een keer bezoek voor een herinspectie. "Bedrijven die problemen hebben met Inspectie SZW roepen wij op dit door te geven aan de NRK. Wij zitten namelijk regelmatig met de Inspectie om de tafel en kunnen eventuele problemen dan aankaarten", aldus Branchecoördinator Jolanda Neeft.

Grenswaarden bepalen
Tijdens de workshop is naar voren gekomen dat het lastig is om alle grenswaarden van de gevaarlijke stoffen te achterhalen. Marije ter Horst en Nicol Pross hebben tips gegeven waar grenswaarden gevonden kunnen worden en hoe bedrijven eventueel via de kick-off grenswaarden kunnen bepalen. In principe verstrekt de leverancier deze informatie. De praktijk wijst uit dat dit niet altijd gebeurt. Ondanks dat de communicatie in de keten niet de benodigde informatie oplevert, blijft de werkgever verantwoordelijk voor een veilige arbeidsomgeving voor zijn werknemers.

Werk aan de winkel
De beide Arbeidshygienisten hebben tenslotte nog benadrukt dat de Stoffenmanager een erg conservatief rekenmodel is. Als uit resultaten blijkt dat de concentratie van stoffen in de lucht boven de grenswaarde uitkomt, kunnen bedrijven altijd nog meten. Wellicht dat deze metingen tonen dat de concentratie wel onder de grenswaarde ligt. Het kan namelijk voorkomen dat stoffen bijvoorbeeld wegreageren in het proces. De deelnemers hebben de workshop als zeer nuttig ervaren en de dag is afgesloten met de conclusie 'dat er nog veel werk aan de winkel is'.Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014