Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
08-07-2022 - 16-06-2022 Test het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Online via Teams

Ervaar als ondernemer zelf hoe het DSO werkt
Stuur uw case in voor de testsessie!

De komst van de nieuwe Omgevingswet zorgt ervoor dat de oude bekende regelingen en wetten verdwijnen. Denk aan het bestemmingsplan, het milieubeleidsplan, de Wabo. Een heel nieuw stelsel dus! Voor bedrijven betekent dat nogal wat. Is het bijvoorbeeld handig een milieuvergunning nu aan te vragen of te wachten tot na de invoering in 2023?

Het DSO biedt het digitale loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Het digitaal stelsel vervangt daarmee bij de inwerkingtreding van de wet de bestaande toepassingen: Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl.

Het invoeren van dit nieuwe systeem gaat helaas niet zonder uitdagingen. Uit eerdere inventarisaties is gebleken dat het systeem te ingewikkeld is voor veel mkb-bedrijven. Daarom zet de NRK al langer in op een DSO dat ook mkb vriendelijk is.

Op vrijdag 8 juli 2022 van 9.30 tot 12.00 uur organiseert de NRK in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een digitale bijeenkomst over het nieuwe DSO. Tijdens deze bijeenkomst kunt u als (mkb-)ondernemer zelf het nieuwe systeem testen.

Uw case onderdeel van deze bijeenkomst?
Om het testen van het nieuwe digitale loket zo realistisch mogelijk te maken vraagt de NRK leden om een case in te sturen om te gebruiken bij deze testsessie.  Uw ingezonden case kunt u vervolgens zelf live testen in de nieuwe DSO omgeving tijdens de bijeenkomst op 8 juli. Hierdoor doet u als één van de eerste ondernemers ervaring op met het werken in dit nieuwe digitale loket. Hieronder kunt u ter inspiratie een voorbeeld vinden van zo'n case.

Voorbeeldcase
Verpakkingsproducent De Boer & Zoon is opgericht in 1968. Sinds die tijd is diverse malen uitgebreid. Omdat de machines van productielijnen steeds groter zijn geworden is behoefte ontstaan aan een nieuwe hal en meer opslagruimte en parkeerruimte in de open lucht. De oudste hal voldoet niet langer aan de eisen van deze tijd en deze zal worden gesloopt.
Het aangrenzende perceel is de beste locatie voor de nieuwe hal. Hiervoor geldt nu nog een agrarische bestemming.
In de nieuwe hal komt een centraal magazijn, productielijnen, keuring-/ teststraat, kantoren, kantine en een leslokaal/ multifunctionele ruimte voor totaal 160 mensen.
 
De verpakkingsproducent is voornemens:

  • Uitbreiden bedrijf met (bouw) extra (3e) bedrijfshal;
  • Het verplaatsen van productielijnen naar de nieuwe hal;
  • Realiseren doorgang van nieuwe hal naar nieuw testterrein die een sloot kruist;
  • Slopen oude (1e) hal;
  • Plaatsen van zonnepanelen op het dak van de nieuwe hal;
  • Graven nieuwe sloot naast nieuwe hal en terreinverharding;
  • In de nieuwe hal komen kantoren, showroom, kantine en een leslokaal annex multifunctionele ruimte. Op werkdagen waarop ook lessen worden verzorgd kunnen tot 160 personen zich gelijktijdig in de hal bevinden;
  • Er wordt bij de bouw een brandmeldinstallatie ingebouwd.


Graag ontvangen wij uw case uiterlijk 24 juni via info@nrk.nl.
Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor deelname aan de testsessie zonder eigen case. De link naar de Teamsmeeting ontvangt u later.

Programma

Vrijdag 8 juli 2022 van 9.30 tot 12.00 uur