Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
31-03-2022 Innovatie Symposium: Veiligheid in de Toekomst N.t.b

De industrie is snel aan het veranderen. Processen zullen ingrijpend veranderen door de energietransitie en de omslag naar circulaire economie. Eisen van kennis en vakbekwaamheid en van beheersing van gegevens zullen ingrijpend veranderen door verdergaande digitalisering en gebruik van gegevens. Die veranderingen introduceren nieuwe, andere risico’s en gaan andere eisen stellen aan veiligheidsdeskundigheid in de toekomst.


In het symposium adresseren Masterclass Veiligheid, KicMPi en Safety Delta Nederland de vraag: hoe blijf je in control?
Welke veranderingen kunnen helpen om de toekomstige bedrijfsvoering te verbeteren en tegelijkertijd ook veiliger te maken. Wat zijn daarin de kansen en wat zijn de uitdagingen?

Voor wie?
Bent u locatiedirecteur, productieleider of veiligheidsmanager laat u dan inspireren door Prof. Ira Helsloot en door deskundigen die uw kennis van veranderingen kunnen verdiepen. Laat u ook inspireren door collega’s welke uitdagingen en welke oplossingen zij zien. Denk mee waar samenwerking binnen de industrie of tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid kan helpen om veiligheid in de toekomst te realiseren

Meer informatie kunt u hier inden.

Programma

Donderdag 31 maart 2022 van 13:00 tot 17:00 uur.

Meer details over het programma volgen later.