Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
30-11-2021 Seminar Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie Online

In Nederland wordt hard gewerkt aan het realiseren van een circulaire economie. In opdracht van het Ministerie van EZK is een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar bestaande en toekomstige circulaire businessmodellen. Op 30 november aanstaande vindt op de Faculteit Campus Fryslân van Rijksuniversiteit Groningen een digitaal seminar plaats waarin de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd worden. Het Ministerie van Economische zaken komt een toelichting geven op hun beleid gericht op circulariteit. Circulair Friesland komt verhalen hoe zij concreet omgaan met de transitie opgaven. In de middag kan gekozen worden uit verschillende workshops.

Ingegeven door de recente COVID-19 maatregelen, is besloten om dit seminar geheel online te verzorgen. Deelname aan het seminar is gratis.

Aanmelden kan hier.

Programma

Programma ochtend

Tijdstip Onderdeel
10.00 - 10.30u Inloop + koffie en thee
10.30 - 12.30u Opening door prof.dr. Gjalt de Jong (gastheer)

Matthëus van de Pol (MinEZK)

Jelmer Algra (Circulair Friesland / directeur Rabobank Friesland)
Niels Faber en Jan Jonker (classificatie Businessmodellen Circulaire Economie)
Overhandiging fysiek exemplaar zelfscan BMCE
12.30 - 13.30u Lunch

 

Programma middag

Tijdstip Onderdeel

13.30 - 14.30u

Workshop ronde 1, keuze uit:
- Circo
- Nederlandse overheid en circulair
- Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie
- Business Model Lab Saxion

14.30 - 15.30u Workshop ronde 2, keuze uit:
- Circo
- Nederlandse overheid en circulair
- Classificatie Businessmodellen Circulaire Economie
- Business Model Lab Saxion

15.30 - 16.00u

Plenaire afsluiting