Home > Agenda > Bijeenkomst
22-04-2021 Algemene Ledenvergadering NRK online


Wij nodigen u van harte uit voor de online Algemene Ledenvergadering van de NRK op 22 april  2021 van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
 
De ledenvergadering is dit jaar grotendeels een huishoudelijke vergadering. Aan bod komen onder andere de goedkeuring van de jaarrekening 2020, decharge van het bestuur, de (her)verkiezing van meerdere bestuursleden. 
Daarnaast geven we een presentatie over diverse NRK-speerpunten. Denk hierbij aan de inzet van recyclaat, de opslag duurzame energie en de CO2-heffing die gevolgen hebben voor onze industrie. 
 
Wilt u deelnemen?
Stuur dan een e-mail naar Yolanda Boeters. Een week voor aanvang ontvangt u een Teams-uitnodiging.
Ook de agenda en stukken sturen wij ruim van tevoren naar u toe. Heeft u ze niet ontvangen? Vraag ze alsnog op bij Yolanda Boeters.

Programma