Home > Agenda > Bijeenkomst
27-10-2020 NRK webinar 'Houd je bedrijfs RI&E Arbo actueel' online webinar


Is de RI&E voor uw bedrijf aangepast aan de laatste wettelijke arbo-eisen? Beschikt uw bedrijf over een actueel Plan van Aanpak? Met de online Branche RI&E kunt u wijzigingen zelf gemakkelijk doorvoeren. Op 27 oktober organiseert NRK een webinar over 'Houd je bedrijfs RI&E actueel'. Het webinar start om 14.00 uur. Laat u in ruim een uur bijpraten vanachter uw eigen computer en meld u nu aan.

Op dit moment gebruiken bijna 400 bedrijven de Branche RI&E. NRK heeft dit instrument in 2011 ontwikkeld, samen met de vakbonden en branches. De tool Mijn RI&E is gemaakt door adviseur Arboplaats. Er is bewust gekozen voor een digitale tool, zodat bedrijven beschikken over een dynamisch instrument. Als de situatie in het bedrijf verandert, bijvoorbeeld door de aanschaf van een nieuwe machine of een verbouwing, kan de KAM-coördinator zelf de RI&E aanpassen en een nieuw Plan van Aanpak maken. U heeft daar geen extern adviseur voor nodig. Maar hoe werkt het in de praktijk? Doen bedrijven dit ook, en ervaren ze knelpunten? In het webinar komt dit thema uitgebreid aan bod.

Juist in deze tijd van corona is gezond blijven en veilig werken belangrijk. We zijn benieuwd naar de ervaringen van bedrijven met de NRK corona handreiking. Heeft die u geholpen en helpt die u nog steeds bij uw bedrijfsvoering? Ook dit thema komt tijdens het webinar aan de orde.

Aanmelden
Schrijf u snel in door een mail te sturen naar info@nrk.nl, onder vermelding van webinar 'Houd je bedrijfs RI&E Arbo Actueel'. U krijgt na aanmelding een link doorgestuurd waarmee u op 27 oktober kunt inloggen. 

Programma

Tijdens het webinar komen deskundigen uit verschillende lidbedrijven aan het woord over vier thema’s:

 • Erik de Ruijter (NRK) 
  De Arbowet is aangepast en de wettelijke aanpassingen van 2019 zijn verwerkt in de Branche RI&E. NRK heeft dit uitgelegd in het NRK informatieblad Arbo (september 2019). Hebben bedrijven de wijzigingen begrepen en ook doorgevoerd? 
   
 • Carola van Lammeren (Mauser Benelux)
  Corona: in mei heeft de NRK de handreiking over de 1,5 meter samenleving aan de leden gestuurd. Helpt die handreiking bij het nemen van maatregelen? Heeft u suggesties en verbeterpunten? 
   
 • Thérèse van Vuren (Oerlemans Plastics)
  De Branche RI&E in de praktijk: Houden bedrijven hun RI&E actueel? Maken bedrijven periodiek een nieuw Plan van Aanpak? Zijn er knelpunten? 
   
 • De Inspectie SZW toetst of een bedrijf voldoet aan de arbo-eisen aan de hand van de eigen bedrijfs RI&E. Wat zijn de ervaringen? Knelpunten?