Home > Agenda > Bijeenkomst
30-10-2019 - 02-12-2019 NRK CIRCO track Packaging reverse logistic centraal in Nederland, volgt z.s.m.


Kunststof B2B verpakkingen voor retourlogistiek.
Voor producten met waardevolle materialen, onderdelen, nutriënten of met milieuschadelijke stoffen is een efficiënt systeem van inzamelen, demontage, hergebruik en opwerking of afvalverwerking nodig. Kunststof verpakkingen spelen een cruciale rol in de realisatie van dit systeem. Zo’n systeem vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. CIRCO biedt een driedaagse cursus aan om jou als bedrijf op weg te helpen en met je keten kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design.

Samen met een inspirerende groep deelnemers worden nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen. Aan de track kunnen maximaal 10 bedrijven meedoen met 2 personen per bedrijf. 

  

Voor wie? 
Bedrijven in de kunststofketen die verpakkingen voor voeding, schoonmaakmiddelen, lijm, verf, kit of chemicaliën produceren, vullen, verwerken, verkopen, inzamelen en recyclen. En die bezig zijn om circulaire business te ontwikkelen en op weg geholpen willen worden in een gefaciliteerd designproces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers.

8 goede redenen om mee te doen:
Meedoen is een 'one time opportunity': dit is een uniek project en een kans om deel uit te maken van een groep koplopers!
Download de flyer en lees 8 goede redenen om aan te haken. 

Benodigde investering
Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500 gevraagd. Voor dit bedrag kunnen 2 personen meedoen aan 3 volledig verzorgde workshopdagen. 
(De feitelijke kosten zijn € 2.000. Deze korting van 75% wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Aanmelden:
De CIRCO track wordt georganiseerd in samenwerking met NRK Verpakkingen en verzorgd door ervaren trainers van Partners for Innovation en Generous Minds. Er is slechts ruimte voor de deelname van 10 bedrijven, 2 personen per bedrijf. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@nrkverpakkingen.nl.

Klik hier voor meer informatie of download de flyer 

Programma

Dag 1 - 30 oktober - Initiate Workshop
Tijdens deze eerste dag duik je in het gedachtengoed van de circulaire economie. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen en productontwerpen kunt komen door de toepassing van circulaire design principes.

Dag 2 - 12 november - Ideate Workshop
In deze sessie gaan we gericht aan de slag met de circulaire businessmodellen en design strategieën. De kansen uit de voorgaande workshop worden opgepakt en verder verkend. In een aantal interactieve werkvormen worden alle eerder verzamelde inzichten verwerkt tot circulaire producten en diensten.

Dag 3 - 2 december - Implement Workshop
Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar de technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Tevens leer je om te gaan met barrières.

U kunt zich niet meer inschrijven.