Home > Agenda > Bijeenkomst
25-06-2019 Circulaire Rubber & Kunststof in 2050 door Onderzoek & Onderwijs Jaarbeurs Utrecht - Beatrixgebouw - MeetUp


Welke ondernemers in de Rubber & Kunststof industrie willen meedoen aan de realisatie van circulaire rubber & kunststof in 2050 door middel van onderzoek en onderwijs?
In de bijeenkomst “Programmalijnen Onderzoek en Onderwijs Rubber en Kunststof in de Circulaire Economie” gaan we hiermee van start. 
Met die blik op de circulaire toekomst moeten onderzoek, onderwijs en industrie komen tot gezamenlijke programmalijnen.

Wat komt er in die programmalijnen?

 • Er gebeurt al heel veel! Veel regio’s, veel netwerken en veel activiteit. Laten we dat eens naast elkaar leggen en synergie opzoeken.
 • Waar liggen nog kansen, wat moet maar gebeurt nog niet?

Wat zijn de programmalijnen?
Door de leden van de NRK zijn prioriteiten geformuleerd die resulteren in onderstaande programmalijnen:

 1. Voorkom uitval / maximale benutting (niet verbranden / storten)
 2. Verhoog waarde / inzet recyclaat (hogere waarde, meer inkoop recyclaat)
 3. Optimaliseer inzet multilayers / homogenere materialen
 4. CE CSR ondernemen succesvol maken
 5. Verhoog toegevoegde waarde (her)gebruik producten
 6. Een HBO leergang CE kunststof en rubber?

Dáár gaan we het dus over hebben. De bedoeling is dat we per programmalijn werkgroepen formeren die onder leiding van een trekker die middag, maar ook daarna, een plan van aanpak schrijven.
In november wordt een tweede bijeenkomst gepland waar de plannen van aanpak worden gedeeld, en gaan we samen bedenken hoe we in 2020 en verder doorpakken.

Bij je aanmelding (zie verder hieronder) alsjeblieft aangeven in welke werkgroep je wil deelnemen.
Aanmelden is gratis en kan via dit mailadres

Vermeld dan:

 • Aan welke werkgroep je deel wil nemen;
 • Of je al actief bent op dat thema (van die programmalijn) of dat je nieuwe activiteiten wil gaan ontplooien;
 • En laat even weten als je niet mee eet.

Let op: bij 90 aanmeldingen zijn we vol!

AVG
Met mijn aanmelding geef ik toestemming om mijn gegevens (naam en emailadres) te gebruiken voor het toezenden van een verslag, te delen met de andere deelnemers en om mij uit te nodigen voor eventuele volgende bijeenkomsten.

Organisatie
Klaas van der Sterren, Adviseur afval- en materialenbeleid, Rijkswaterstaat Leefomgeving mede namens Erik de Ruijter (Federatie NRK), Murk de Roos (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Marcus van Leeuwen (Regieorgaan SIA), Antoine Heideveld en Jan Jurriëns (Groene Brein / Lectorenplatform).

Programma
 • 13:00   Inloop en lunch
 • 13:30   Opening – dagvoorzitter Erik de Ruijter
 • 13:45   Inleiding 1: Transitieagenda Kunststoffen
 • 14:05   Inleiding 2: De klant
 • 14:30   Koffie
 • 14:45   Break-out sessies (6 programmalijnen)
 • 17:00   Sluiting met aansluitend een borrel

 

U kunt zich niet meer inschrijven.