Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Bijeenkomst Informatieplicht Energiebesparing Rubber- en Kunststofindustrie

Datum: 19 maart 19
Locatie: Fletcher Hotel-Restaurant Epe-Zwolle, Dellenweg 115, 8161 PW Epe
Omschrijving:

Op 1 juli 2019 gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. Op dat moment moeten bedrijven hebben aangetoond wat zij precies aan energiebesparing doen. De NRK helpt bedrijven er aan te voldoen met NRK E-comply: een reeks van activiteiten in de aanloop naar 1 juli en professionele support. Op 19 maart organiseert NRK een informatiebijeenkomst in Epe.

Bedrijven moeten voor 1 juli in een online register hebben aangegeven welke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst (EML) zij hebben uitgevoerd. Juli is al over 4 maanden, dus voor wie nog aarzelt: het is tijd nu in actie te komen.

Professionele support met NRK E-comply
Eind 2018 is NRK in Gelderland gestart met een pilot van NRK E-Comply waaraan enkele leden meedoen. De deelnemers zijn erg positief: zij behalen goede resultaten en besparen energie en geld. NRK zet het initiatief daarom door en biedt leden (huidige en toekomstige!) onder de naam NRK E-comply professionele support in samenwerking met BlueTerra en andere energieadviseurs met ervaring in onze industrie.

Met NRK E-Comply sluit u voor 4 jaar een contract en wordt u door energieadviseurs begeleid met kennis en ervaring van onze sector. Door deel te nemen voldoet u effectief aan de geldende wettelijke verplichtingen en bespaart u energie en geld. Bovendien helpt het u bij het realiseren van ambitieuzere doelstellingen op het gebied van energiebesparing. Dubbel profijt dus.

Gelderse bedrijven let op!
Bedrijven (uit de maakindustrie) in Gelderland die meedoen aan NRK E-Comply krijgen een subsidie/korting van 1.000 euro.

Wat houdt de informatieplicht in?
Bedrijven die vanaf 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar gebruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Dat betekent dat zij alle energiebesparende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd tot vijf jaar, de termijn waarop de investering door de besparingen is terugverdiend. In 2019 verandert de wet: naast deze plicht komt er ook een informatieplicht. Vóór 1 juli 2019 moet u in een internet module hebben aangegeven welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen.

NRK-deelnemers aan het convenant MJA3 (Meerjarenafspraken energie-efficiëntie) voldoen automatisch aan de informatieplicht.

Vijftig maatregelen RKI
Voor de rubber- en kunststofindustrie bestaat de Erkende Maatregelenlijst (EML) uit vijftig maatregelen. Deze betreffen de schil van het gebouw (of de gebouwen), de aanwezige faciliteiten en de werkprocessen. Voorbeelden zijn het isoleren van de gebouwschil, het per ruimte naregelen van de temperatuur en het energiezuinig opwekken van perslucht. De EML geeft behalve een omschrijving van de maatregelen ook informatie over de techniek en de technische en economische randvoorwaarden.

Meer lezen over de EML voor de bedrijfstak Rubber- en kunststofindustrie 

Doe mee met NRK E-comply
Heeft u nog geen of weinig aandacht geschonken aan de aanstaande Informatieplicht Energiebesparing? Kunt u hulp gebruiken bij het realiseren van ambitieuzere doelstellingen? Deelname aan NRK E-Comply waarborgt dat u zonder veel rompslomp aan de eisen voldoet én forse energiebesparingen realiseert, nu én straks. De eerste stap zet u door u aan te melden voor deze bijeenkomst!


Programma:

Bijeenkomst op 19 maart
Nu écht aan de slag met de Informatieplicht Energiebesparing?
Kom dan op 19 maart naar de bijeenkomst, van 15.00 tot 17.00 uur in Epe.
U wordt bijgepraat over uw verplichtingen, de regeling, de tools en de ondersteuning die NRK biedt.

Inloop is vanaf 14.30 uur, afsluitend is er een gezellige netwerkborrel.

U meldt u eenvoudig aan door een mail te sturen naar Roxy Goudsmit.

Vorige

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014