Wachtwoord vergeten Account aanvragen

MKB !dee daagt technische ondernemers uit

Ongeveer 80% van de technische ondernemers maakt geen gebruik van beschikbare middelen om te investeren in scholing en ontwikkeling. MKB !dee daagt ondernemers uit zelf met ideeën te komen om de belemmeringen weg te nemen. De regeling komt aan het eind van de zomer beschikbaar. Meld u aan en blijf op de hoogte.

MKB !dee is een initiatief van het ministerie van EZK. Het daagt ondernemers uit om zelf met ideeën te komen om belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling weg te nemen. Binnen MKB !dee zijn er vijf categorieën om met oplossingen voor de belemmeringen aan de slag te gaan:

  • Regionale samenwerking op menselijk kapitaal tussen mkb en grootbedrijf.
  • Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven voor docenten en beroepsgerichte opleidingen (bijv. BBL)
  • Belang leercultuur technisch mkb (aantrekkelijk werkgeverschap)
  • Krimpgebieden
  • Energie- en klimaattransitie

Vanuit het beschikbare budget is het de bedoeling om dit jaar nog per categorie twee projecten uit te kiezen die hun voorstel mogen gaan uitvoeren. Een adviescommissie zal alle aanvragen gaan scoren. De definitieve criteria worden snel bekend gemaakt, maar er zal geen subsidie toegekend worden aan projecten die al eerder Rijksoverheidssteun hebben ontvangen. Subsidie die op grond van deze regeling wordt verstrekt, is de-minimissteun. Hiervoor moet een de-minimisverklaring worden aangeleverd.

Er wordt nu nog hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de regeling, die naar verwachting eind zomer gereed zal zijn. Wilt u op de hoogte blijven van deze regeling? Mail dan uw gegevens naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Informatiebijeenkomst
Op maandag 27 augustus organiseert het Ministerie van EZK samen met RVO een eerste informatiebijeenkomst over MKB !dee. De bijeenkomst start om 13.00 uur.
Locatie: RVO, Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag
Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014