Wachtwoord vergeten Account aanvragen

Voor toename mbo-instroom is samenwerking essentieel

Drie partijen hebben de handen ineengeslagen om de praktijkervaring rubber- en kunststoftechnologie in het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs te versterken. Het gaat om Deltion/CIV PCC, PSP en NRK. “Samenwerken met onderwijs en innovatie-instellingen dient de belangen van onze leden”, aldus NRK in een notitie. “Bedrijven hebben geschoold en deskundig personeel nodig, daarom moet met name de instroom van mbo’ers toenemen.”

Scholing gericht op de beroepspraktijk brengt werelden bij elkaar, met zeer verschillende dynamiek en kenmerken. Om tot afstemming en samenwerking te komen is regie nodig, menen de drie partijen. NRK, Deltion/CIV PCC en het Polymer Science Park (PSP) willen zich hier dan ook 100% voor inzetten. “Eerst in de regio Zwolle en Overijssel, en als dat draait willen we het uitbreiden naar de rest van Nederland door samenwerking te zoeken met andere mbo’s en praktijkcentra. We roepen mbo’s dan ook op contact te zoeken als ze interesse hebben mee te doen.”

       

TOI-model
Belangrijk bij dit initiatief is de samenhang tussen technische maatregelen, de ontwikkeling van de bedrijfsorganisatie, en de kennis en betrokkenheid van de medewerkers. Om dit te bewerkstelligen wordt gewerkt met het TOI-model (Techniek-Organisatie-Individu). “Voor bedrijven is het bovendien cruciaal dat de verkregen kennis en ontwikkelde proces- en productie-innovaties goed landen op de werkvloer. Daarom willen we Research & Development en de innovatielijn in wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs doortrekken naar het middelbaar beroepsonderwijs en een verbinding leggen met mbo-studenten.”

Voorbeelden
Enkele voorbeelden hiervan zijn: het koppelen van de NRK Operation Clean Sweep aan Beroepspraktijkvorming (actie NRK), weg met tussenvoorraden – een praktische ‘lean’ maatregel (actie PSP) en robotisering en automatisering (actie CIV PCC). Ook op de thema’s innovatie, Smart Industry en verduurzaming (circulaire economie) lopen programma’s. Deze richten zich nog niet op het mbo. “Ook dit willen we veranderen. De bestaande SIA RAAK-projecten van hogescholen en bedrijven kunnen we bijvoorbeeld uitbreiden met een module die deelname van mbo-studenten regelt. De lopende KIEM-VANG regeling kan tevens worden uitgebreid met een tweede variant.” Het profiel van de instromer dat wordt nagestreefd is: basiskennis van de industrie en kunststoftechnologie, ervaring bij bedrijven, geschoold om een brede blik te hebben op de productie, en meervoudig deskundig en communicatief.

Toegevoegde waarde
“Dat onze studenten mee kunnen bewegen met de voorhoede van het innovatieve bedrijfsleven is van grote toegevoegde waarde”, reageert Michiel Bilstra, directeur Techniek & Gebouwde Omgeving van Deltion College. “Het vakmanschap binnen de technologische omgevingen ontwikkelt zich snel. Kunststoftechnologie vormt een integraal onderdeel daarvan. Het technisch vakmanschap van onze studenten wordt nog waardevoller met de mogelijke verbreding met en verdieping in de toepassingen van kunststof binnen de technische omgevingen. De samenwerking met bedrijven en hbo-instellingen is essentieel om vaklieden goed te kunnen opleiden."

Kennis en kunde
Bedrijven verwachten dat studenten kennis en kunde hebben in werken met de nieuwste technologieën, aldus Mireille Kinket, directeur Polymer Science Park. “Studenten worden op het PSP binnen de projecten met het bedrijfsleven op allerlei manieren betrokken bij het werken en experimenteren met kunststoffen in al hun toepassingen.” Onderwijs en bedrijfsleven is hier letterlijk verweven, knikt Kinket. “Er wordt continue gezocht naar talent en iedereen krijgt de mogelijkheid zichzelf te bewijzen door mee te werken aan projecten op het PSP naar de behoefte van de markt. Goed gekwalificeerd personeel is voor het bedrijfsleven per slot van rekening een voorwaarde voor groei. Het mes snijdt aan twee kanten.”

    Dit bericht afdrukken
Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 420
2260 AK Leidschendam

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@nrk.nl


Rethink: een nieuwe kijk op kunststof en rubber

          

Arbocatalogus

Bekijk de arbocatalogus

NRK 2014